vang trong
NỒNG

Hệ thống Dureesox được áp dụng rộng rãi trong những cơ sở rộng lớn và rộng lớn.Chúng tôi đang đề cao dịch vụ cho những người dùng như Chúng tôi chuyển phòng ở Mỹ, và phòng báo cáo của CUPS trong Trung Quốc.


Lợi

Các kiến trúc cao quý như thính phòng, hội trường và trung tâm hội nghị với các tính năng phức tạp cung cấp rất nhiều cơ hội cho hệ thống khó khăn Durkeen Sox xây dựng một thiết kế đặc biệt hoàn hảo, cung cấp không khí thoải mái, và phương pháp lắp ráp lại tự do và tiện tiện lợi hơn để tạo ra chất lượng gió trong.


Đơn vị bán hàng Mỹ
Trung tâm bán hàng châu Á
Theo chúng ta