vang trong
NỒNG

Hệ thống Durkeesox được áp dụng rộng rãi trong nhiều cơ sở giải trí, nó đã được những khách hàng nổi tiếng như Al Maaz Park ở UAE, Fitness First Club ở Indonesia, Water cube in China.


Lợi

Bố trí đơn giản, có vẻ hài lòng, Thậm chí cả "khuếch trương không khí thoải mái, không có gì, nhẹ và dễ lắp đặt.


Đơn vị bán hàng Mỹ
Trung tâm bán hàng châu Á
Theo chúng ta