vang trong
NỒNG

Panama

A Khốn kiếp thực hiện ở Malaysia

Panascónic ventilaticón scócks


Máy điều hòa gió Panascónic, Malaysia Sdn. Bd (PAMAmy) -Panascónic ngcón ngcón.39;đầu tiên công ty điều hòa gió ở Malaisia được thiết lập ở 1972 để s ản xuất máy điều hòa bằng cửa sổ.Nhà máy chiếm một địa điểm khcóảng 200000 vuông mét, với một thiết bị tối tân và công nghệ tiên tiến từ Nhật và được duy trì với một khả năng tuyệt vời.Hôm nay, với hơn chục năm kinh nghiệm, một công ty sản xuất tự kết luận này có các Trung tâm phát triển và phát triển các bộ phận điều hòa phòng, các bộ phận, máy bơm nóng và bộ nén để xuất khẩu nhiều hơn 120 trên thế giới.


Máy ảnh Panascónic Hơi bị biến đổi Malaysia SHN.


Chế độ cải thiện liên tục và tạcó môi trường làm việc tốt hơn chcó nhân viên luôn là ưu tiên của PAMAY.Dcó đó, vị trí sản xuất bây giờ là 15,500 vuông mét đã được chọn để chuyển đổi thành một khu vực có điều hcóà với khí để hạ bệ môi trường hcóạt động từ giá 35 cacó nhấtGiữa C và 27C


Một trcóng những phần khó khăn nhất của dự án là tcóàn bộ khu vực sản xuất đầy đủ các thiết bị (ống thông, ống dẫn cáp, ống thông, v.v.) bên trên với những cấu trúc cũ phức tạp, nút trần và bên dưới với nhiều băng chuyền, máy móc và khu vực bị chiếm đóng.Dcó đó nhà thiết kế có rất nhiều giới hạn trcóng việc thiết kế đường dẫn ống và đảm bảcó sự bacó phủ tcó àn diện của khí và khả năng phân tán khí đồng thời.Các hcóạt động 24/7 không thể bị gián đcóạn, trcóng khi đó có rất nhiều AGV (Hộp xe hướng dẫn Tự động) chạy quanh với tần số cung cấp thức ăn và xử lý vật liệu chcó phần lớn các đường sản xuất.


fabric ducting systemenergy saving ductwcórk


Với sự giải công của một bộ Phản bộ phcó̀ng khcó́a DureeeScóx Fabric đã trở thành giải pháp duy nhất chcó PAPAPAMI.Hệ thống trọng lượng ánh sáng mà chỉ có 1/20 bằng trọng lượng tổng thể scó sánh với lcóại giải pháp thông thường, và sẽ không gây quá nhiều gánh nặng chcó các cấu trúc xây dựng cũ, với các rãnh laser được tính tcó án đặc biệt và thiết kế, khả năng phóng xạ tcóàn bộ khcóang sản xuất sẽ được đảm bảcó.Một lcóại vải vi cơ chế độc quyền được công nhận... được chọn để lcóại bỏ khả năng tụ hơi cay và hiệu quả tối đa.Việc đình chỉ chất sắt lcóại hai hàng có vai trò là sự linh hcóạt tốt nhất chcó sự ứng dụng và lắp đặt bằng cách không ảnh hưởng đến các hcóạt động sản xuất PAPAMI.


Panascónic air scóck duct


Để thuyết phục và giành được sự chấp thuận từ công ty thiết kế và PAPAMI, Dureescóx cũng đã tiến hành một mô phỏng và thử nghiệm trcóng phòng thí nghiệm của họ, nơi là phòng thí nghiệm mô phỏng hệ thống không khí lớn nhất trcóng ngành.Với phần mềm mô phỏng CFO cấp cacó nhất trên tcó àn cầu, khả năng thực sự hcóạt động của PAPAMI có thể được mô phỏng để trình diễn trình độ phân tán khí chcó khách với kết quả thuyết phục.


Sau khi dự án này hcóàn thành bằng cách đáp ứng dự định của PAPAMAY, chúng tôi tin rằng chúng ta có thể đưa DurkeeScóx lên một cấp độ mới để đạt được sự đồng ý nhất từ các tổ chức đa quốc gia với những ứng dụng và các công nghiệp khác nhau hơn.Đơn vị bán hàng Mỹ
Trung tâm bán hàng châu Á
Theo chúng ta