vang trong
NỒNG

Hệ thống Durkeesox đã được áp dụng thành công trong nhà máy gói hàng, nhà kho sản phẩm hoàn chỉnh và kho dày cao, v.v. Nó đã được công nhận rộng lớn bởi nhiều hiệu nổi tiếng như Chong Thanh Mật y và nhà máy máy máy máy máy giùm lá Vũ han.


Lợi

Khoảng cách hoà bình và thoải mái, khả năng điều khiển nhiệt độ và độ ẩm, không bị tụ hơi, nhẹ và lắp đặt nhanh, dễ dàng.


Đơn vị bán hàng Mỹ
Trung tâm bán hàng châu Á
Theo chúng ta