vang trong
NỒNG

Chúng tôi đang nói chuyện ở trung tâm điều tra MCđiều tra ở Ben5...

Số Booth:


Được biết đến với cái tên cửa hàng lớn nhất... sân khấu cao su cao su cao su cao su cao su cao su cao su cao su cao su cao su.


Là một chuyên gia trưng bày thường, đội Durkee America, Inc. đã tham dự chương trình này với ba loại sản phẩm chính thống mới, bao gồm cả hệ thống phân tán khí IRR, vòi phun nước điều chỉnh và vân tay.
miệng miệng vải.Được cải thiện với kinh nghiệm người dùng dễ chịu, cửa hàng thu hút nhiều bạn cũ và khách mới.Ngay cả một số không chuyên gia cũng đứng yên tại chỗ để cảm nhận.

Sự ảnh hưởng tiêu tán không khí thoải mái và thể hiện mối quan tâm lớn đến sản phẩm của chúng tôi.

cách s ống động vượt qua giới chuyên nghiệp 817;kỳ vọng và ấn tượng về hệ thống tiêu tán khí vải truyền thống.


Để biết thêm tin tức về chúng ta, hãy đăng nhập vào và trên đó:


Đơn vị bán hàng Mỹ
Trung tâm bán hàng châu Á
Theo chúng ta